Oferta:Materiały budowlane:Cement: Ożarów - CEM II/B-V 32,5N-LH/HSR/NA

Materiały budowlane, wyroby hutnicze


SKŁAD CHEMICZNY:

WYMAGANIA wg PN-B-19707 (%) OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI (%)
Zawartość siarczanów (jako SO3) max. 3,50 3,15
Zawartość chlorków (jako Cl-) max. 1,00 0,060
Zawartość alkaliów (jako Na2Oeq) max. 1,50 1,35

Właściwości fizyczne:

WYMAGANIA wg PN-B-19707 OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Początek czasu wiązania (minut) min. 75 270
Koniec czasu wiązania (minut)   390
Wytrzymałość na ściskanie (MPa)
    po 7 dniach min. 16,0 28,0
    po 28 dniach od 32,5 do 52,5 46,0
Zmiana objętości [mm] max. 10,0 0,0
Ciepło hydratacji po 41 godzinach [J/g] max. 270 250
Udział popiołu lotnego krzemionkowego [%] min. 25,0 29,0
Gęstość [g/cm3]   2,85
Powierzchnia właściwa [cm2/g]   4000
Właściwa ilość wody [%]   28,5

CHARAKTERYSTYKA:

- normalny przyrost wytrzymałości wczesnej 'N"
- niskie ciepło hydratacji "LH"
- wysoka odporność na korozję siarczanową "HSR"
- niska zawartośc alkaliów rozpuszczalnych "NA"
- wysoka wytrzymałość w długim okresie dojrzewania
- ograniczony skurcz mieszanek betonowych i zapraw
- bardzo dobra urabialnośc mieszanek betonowych i zapraw


ZASTOSOWANIE:

- betony zwykłe do klasy C35/45
- elementy masywne: płyty funadamentowe
- elementy betonowane w gruncie: pale wiercone
- betony, gdzie wymagany jest cement o niskiej zawartości alkaliów rozpuszczalnych (kruszywo potencjalnie reaktywne)
- betony o podwyższonej odporności na korozję chemiczną
- betony samozagęszczalne
- stabilizacja gruntu w budownictwie komunikacyjnym

Materiały budowlane, wyroby hutnicze
Do góry