Oferta:Materiały budowlane:Cement: Nowiny - CEM II/B-V 32,5 R

Materiały budowlane, wyroby hutnicze


Właściwości:

- umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnych,
- umiarkowane ciepło hydratacji,
- przyrost wytrzymałości w okresach późniejszych niż 28 dni,
- dobra urabialność,
- podwyższona odporność na agresję chemiczną.


Skład:

CEM II/B-V 32,5R jest cementem portlandzkim popiołowym klasy 32,5R według EN 197-1. Głównymi składnikami CEM II/ B-V 32,5R są klinkier portlandzki i popiół lotny krzemionkowy. Gips jest stosowany jako regulator czasu wiązania.


Zalecane zastosowanie:

- produkcja betonu towarowego w klasach do C 30/37, - produkcja betonu samozagęszczalnego SCC, - betonowanie w warunkach podwyższonych temperatur, - produkcja zapraw murarskich, - stabilizacja gruntów w budownictwie drogowym, - beton komórkowy, - budownictwo hydrotechniczne.

Materiały budowlane, wyroby hutnicze
Do góry