Oferta:Materiały budowlane:Cement: Nowiny - CEM I 42,5 R

Materiały budowlane, wyroby hutnicze


Właściwości:

- szybka dynamika narastania wytrzymałości wczesnych,
- stabilne parametry jakościowe,
- wysokie ciepło hydratacji.


Skład:

CEM I 42,5R jest cementem portlandzkim klasy 42,5R według EN 197-1. Głównym składnikiem CEM I 42,5R jest klinkier portlandzki z dodatkiem mieszanki gipsu i anhydrytu jako regulatora czasu wiązania.


Zalecane zastosowanie:

- produkcja betonu towarowego w klasach do C 50/60,
- produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
- produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
- betonowanie w warunkach obniżonych temperatur,
- produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
- konstrukcje i elementy sprężone,
- produkcja betonów wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW,
- jako surowiec przy produkcji tzw. chemii budowlanej (suche mieszanki).

Materiały budowlane, wyroby hutnicze
Do góry