Oferta:Instalacje wodno-kanalizacyjne

Rury PVC:

Materiały budowlane, wyroby hutnicze

Rury kanalizacyjne z PVC-U lite , lite warstwowe, spienione występują w szeregach SN2, SN4, SN8, SN12 i SN16. Przeznaczone są do budowy systemów kanalizacyjnych, sanitarnych, deszczowych i ogólnospławnych do bezciśnieniowego transportu ścieków. Charakteryzują się dużą żywotnością oraz łatwością montażu i wysoką odpornością na korozję oraz na działanie wielu substancji chemicznych. Występują w zakresie średnic od 110mm do 630mm.Rury PP korugowane:

Materiały budowlane, wyroby hutnicze

Rury korugowane PP występują w średnicach od DN150 do DN1200. Przeznaczone są do budowy systemów kanalizacyjnych, sanitarnych, deszczowych i ogólnosplawnych. Stosowane są głównie pod drogami i na terenach objętych szkodami górniczymi. Mogą również być wykorzystywane jako przepusty drogowe. Produkowane są jako rury dwuwarstwowe z nowej generacji PP (polipropylenu).
Rury PE ciśnieniowe:

Materiały budowlane, wyroby hutnicze

Rury i kształtki kanalizacyjne z PE przeznaczone są do budowy sieci kanalizacji tłocznej. Występują w PE80 i PE100 w szeregach SDR21, SDR26 i SDR147 w zakresie średnic od fi 32mm do fi 500mm w kolorze czarnym.

Studnie PP i PVC:

Materiały budowlane, wyroby hutnicze

Studnie i kształtki PP i PVC występują zakresach średnic DN315, DN400, DN425, DN600, DN800, DN1000 i DN1200. Przeznaczone są do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Stosuje się je jako studnie przelotowe, zbiorcze, specjalne, inspekcyjne i włazowe. Wszystkie studnie mogą być łączone z rurami PVC-U gładkimi lub PP korugowanymi. Zwieńczeniem studni może być teleskop, właz żeliwny z adapterem lub stożek betonowy.Kształtki kanalizacyjne:

Materiały budowlane, wyroby hutnicze

Kształtki kanalizacyjne z PVC-U i PP przeznaczone są do tworzenia sieci kanalizacyjnych oraz do łączenia z bogatą ofertą studzienek kanalizacyjnych. Występują w zakresie średnic od fi 110mm do 500mm. Zalet ą kształtek z PVC-U i PP jest stosunkowo mała waga, odporność na korozję i łatwy montaż w każdych warunkach. Wykonana instalacja jest całkowicie szczelna dzięki zastosowaniu w kształtkach i rurach uszczelek gumowych.Teleskopy:

Materiały budowlane, wyroby hutnicze

Teleskop składa się z rury PVC fi 315 połączonej na stałe z żeliwnym włazem. Teleskopy tworzą zwieńczenie studzienek kanalizacyjnych. Występują jako teleskopy pełne lub z kratą o obciążeniu A15, B125, C250 i D400. Teleskop połączony jest ze studzienką za pomocą gumowej manszety i rury wznoszącej. Żeliwne zwieńczenie teleskopu jest obsadzane w nawierzchni.
Do góry