Oferta:Materiały budowlane:Cement: Ożarów - CEM I 32,5 R

Materiały budowlane, wyroby hutnicze


SKŁAD CHEMICZNY:

WYMAGANIA wg PN-EN 197-1 (%) OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI (%)
Straty prażenia max. 5,00 2.95
Części nierozpuszczalne max. 5,00 1,36
Zawartość siarczanów (jako SO3) max. 3,50 3,17
Zawartość chlorków max. 0,100 0,08

Właściwości fizyczne:

WYMAGANIA wg PN-EN 197-1 OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Początek czasu wiązania (minut) min. 75 182
Wytrzymałość na ściskanie (MPa)
    po 2 dniach min. 10,0 24,1
    po 28 dniach od 32,5 do 52,5 49,5
Zmiana objętości (mm) max. 10,0 0,0

CHARAKTERYSTYKA:

- umiarkowane ciepło hydratacji
- umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnych
- uniarkowana dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach dojrzewania
- szeroka kompatybilność współpracy z domieszkami chemicznymi do betonów i zapraw


ZASTOSOWANIE:

- beton zwykły do klasy C35/45
- konstrukcje i elementy monolityczne lub prefabrykowane, dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury
- drobnowymiarowe wyroby prefabrykowane
- beton komórkowy
- betonowanie w warunkach obniżonych temperatur
- zaprawy murarskie i tynkarskie

Materiały budowlane, wyroby hutnicze
Do góry