Oferta:Materiały budowlane:Betoniarki:Betoniarki wolnospadowe są nieodzownym narzędziem na budowach obiektów mieszkalnych, inwentarskich, usługowych w małych i śednich firmach. Betoniarki są urządzeniami służącymi do mieszania w krótkim cyklu roboczym składników w postaci cementu, żwiru, pisaku, żużlu, wody itp. w celu przygotowania mieszanki betonowej i zaprawy. Betoniarki służą do mieszania mieszanek w zakresie od konsystencji ciekłej do konsystencji plastycznej.


Modele:

Materiały budowlane, wyroby hutnicze
Do góry