Oferta:Materiały budowlane:PustakiPustaki z betonu komórkowego: Płytki z BK

Materiały budowlane, wyroby hutnicze


Właściwości:

Autoklawizowany beton komórkowy zaliczany jest do grupy betonów lekkich, gęstość objętościowa betonu komórkowego waha się od 300 do 1000 kg/m3. Produkowany jest w odmianach o gęstości od 350 do 700 kg/m3. Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony cieplnej budowli skłaniają do zwiększania produkcji i stosowania odmian lżejszych 350, 400, 500 kg/m3. Dzięki właściwościom termoizolacyjnym połączonym z odpowiednią wytrzymałością betonu komórkowego, można wykonywać ściany jednorodne (bez warstwy materiału izolacyjnego) spełniające funkcję nośną i izolacyjną. Z odpowiednio wykonanych bloczków o dużej dokładności wymiarowej przy zastosowaniu tzw. zaprawy klejowej, możliwe jest wznoszenie jednowarstwowych murów o grubości 36 i współczynniku przenikania ciepła k0 = 0,23 [W/(m2 * K)], grubości 38 cm i i współczynniku przenikania ciepła k0 = 0,22 [W/(m2 * K)], oraz o grubości 42 i współczynniku przenikania ciepła k0 = 0,20 [W/(m2 * K)].


Zalety:

Zawartość w betonie komórkowym bardzo dużej liczby porów wypełnionych powietrzem, wpływa na jego lekkość i daje w efekcie wysoką izolacyjność. To wyróżnia go spośród wszystkich materiałów konstrukcyjnych, stosowanych przy wznoszeniu ścian zewnętrznych. Beton komórkowy to materiał, który daje możliwość wykonywania jednorodnych ścian zewnętrznych, spełniających wymagania ochrony cieplnej budynków. Porowata struktura betonu komórkowego sprawia, że ściany „oddychają”. Dobre właściwości akumulacji ciepła czynią dom niewrażliwym na zmiany temperatury, co powoduje, że panuje w nim miły i przytulny mikroklimat. Beton komórkowy to materiał o ogromnych walorach ekonomicznych, umożliwiający uzyskanie znaczących oszczędności energii cieplnej. Również koszty: transportu, wznoszenia ścian i montażu instalacji są niższe w porównaniu z innymi materiałami ściennymi.


Uśrednione ciężary płytek z ABK na paletach:

płytki o szer. illość szt./palecie    waga płytek na palecie
 gęstość 400  gestość 500 gęstość 600
6  160 964,00
8  144  -  1153,00
10  120  -  1095,00  1200,00
12  96  -  1052,00  1153,00
15  72  -  987,00  1082,00

Elementy do wykonywania murów:

 Nazwa elementu  Typ Długość (cm)  Szeorokość (cm)  Wysokość (cm)
 Płytki 590/6
590/8
590/10
590/12
590/15
 59 6
8
10
12
15
 24
Materiały budowlane, wyroby hutnicze
Do góry