Oferta:Materiały budowlane:PustakiPustaki z betonu komórkowego: Bloczki z BK

Materiały budowlane, wyroby hutnicze Materiały budowlane, wyroby hutnicze


Właściwości:

Autoklawizowany beton komórkowy zaliczany jest do grupy betonów lekkich, gęstość objętościowa betonu komórkowego waha się od 300 do 1000 kg/m3. Produkowany jest w odmianach o gęstości od 350 do 700 kg/m3. Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony cieplnej budowli skłaniają do zwiększania produkcji i stosowania odmian lżejszych 350, 400, 500 kg/m3. Dzięki właściwościom termoizolacyjnym połączonym z odpowiednią wytrzymałością betonu komórkowego, można wykonywać ściany jednorodne (bez warstwy materiału izolacyjnego) spełniające funkcję nośną i izolacyjną. Z odpowiednio wykonanych bloczków o dużej dokładności wymiarowej przy zastosowaniu tzw. zaprawy klejowej, możliwe jest wznoszenie jednowarstwowych murów o grubości 36 i współczynniku przenikania ciepła k0 = 0,23 [W/(m2 * K)], grubości 38 cm i i współczynniku przenikania ciepła k0 = 0,22 [W/(m2 * K)], oraz o grubości 42 i współczynniku przenikania ciepła k0 = 0,20 [W/(m2 * K)].


Zalety:

Zawartość w betonie komórkowym bardzo dużej liczby porów wypełnionych powietrzem, wpływa na jego lekkość i daje w efekcie wysoką izolacyjność. To wyróżnia go spośród wszystkich materiałów konstrukcyjnych, stosowanych przy wznoszeniu ścian zewnętrznych. Beton komórkowy to materiał, który daje możliwość wykonywania jednorodnych ścian zewnętrznych, spełniających wymagania ochrony cieplnej budynków. Porowata struktura betonu komórkowego sprawia, że ściany „oddychają”. Dobre właściwości akumulacji ciepła czynią dom niewrażliwym na zmiany temperatury, co powoduje, że panuje w nim miły i przytulny mikroklimat. Beton komórkowy to materiał o ogromnych walorach ekonomicznych, umożliwiający uzyskanie znaczących oszczędności energii cieplnej. Również koszty: transportu, wznoszenia ścian i montażu instalacji są niższe w porównaniu z innymi materiałami ściennymi.


Uśrednione ciężary bloczków z ABK na paletach:

bloczki o szer. illość szt./palecie    waga bloczków na palecie
 gęstość 400  gestość 500 gęstość 600
18  64  -  1052,00  1153,00
24  48  879,00  1052,00  1153,00
30  40  915,00  1095,00  1200,00
36  32  879,00  1052,00  1153,00
38  32  927,00  1110,00  1216,00
42  24  771,00 923,00  1011,00

Elementy do wykonywania murów:

 Nazwa elementu  Typ Długość (cm)  Szeorokość (cm)  Wysokość (cm)
 Bloczki 590/18
590/24
590/30
590/36
590/38
590/42
 59 18
24
30
36
38
42
 24

Izolacyjność cieplna ścian jednorodnych z betonu komórkowego:

Gęstość brutto w stanie suchym Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m * K)]
 

 Współczynnik przenikania ciepła
U [W/(m2 * K)]
Dla ścian jednorodnych pełnych o grubościach  

 Deklarowany λD10 Obliczeniowy λU 24cm 30cm 36cm 38cm 42cm

350
400

0,079
0,100

0,0866
0,110

0,34
0,43

 0,27
0,34

0,23
0,29

0,22
0,28

0,20
0,25

Materiały budowlane, wyroby hutnicze
Do góry