Oferta:Materiały budowlane:PustakiPustaki z betonu komórkowego: Nadproża zbrojone

Materiały budowlane, wyroby hutnicze
Materiały budowlane, wyroby hutnicze


Właściwości:

Autoklawizowany beton komórkowy zaliczany jest do grupy betonów lekkich, gęstość objętościowa betonu komórkowego waha się od 300 do 1000 kg/m3. Produkowany jest w odmianach o gęstości od 350 do 700 kg/m3. Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony cieplnej budowli skłaniają do zwiększania produkcji i stosowania odmian lżejszych 350, 400, 500 kg/m3. Dzięki właściwościom termoizolacyjnym połączonym z odpowiednią wytrzymałością betonu komórkowego, można wykonywać ściany jednorodne (bez warstwy materiału izolacyjnego) spełniające funkcję nośną i izolacyjną. Z odpowiednio wykonanych bloczków o dużej dokładności wymiarowej przy zastosowaniu tzw. zaprawy klejowej, możliwe jest wznoszenie jednowarstwowych murów o grubości 36 i współczynniku przenikania ciepła k0 = 0,23 [W/(m2 * K)], grubości 38 cm i i współczynniku przenikania ciepła k0 = 0,22 [W/(m2 * K)], oraz o grubości 42 i współczynniku przenikania ciepła k0 = 0,20 [W/(m2 * K)].


Zalety:

Zawartość w betonie komórkowym bardzo dużej liczby porów wypełnionych powietrzem, wpływa na jego lekkość i daje w efekcie wysoką izolacyjność. To wyróżnia go spośród wszystkich materiałów konstrukcyjnych, stosowanych przy wznoszeniu ścian zewnętrznych. Beton komórkowy to materiał, który daje możliwość wykonywania jednorodnych ścian zewnętrznych, spełniających wymagania ochrony cieplnej budynków. Porowata struktura betonu komórkowego sprawia, że ściany „oddychają”. Dobre właściwości akumulacji ciepła czynią dom niewrażliwym na zmiany temperatury, co powoduje, że panuje w nim miły i przytulny mikroklimat. Beton komórkowy to materiał o ogromnych walorach ekonomicznych, umożliwiający uzyskanie znaczących oszczędności energii cieplnej. Również koszty: transportu, wznoszenia ścian i montażu instalacji są niższe w porównaniu z innymi materiałami ściennymi.


Asortyment i parametry techniczne nadproży zbrojonych ­z ABK

lp. Symbol nadproża Wymiary (mm) Maksymalna szerokość otworu w świetle muru (cm) Minimalna długość oparcia nadproża (cm) Maksymalne równomierne obciążenie charakter. (kN/mb) Maksymalne równomierne obciążenie obliczeniowe (kN/mb) Masa naproża (kg)
1 2 3 4 5 6 7 8
1  NS 140/12  120x240x1400  100  20  17,339  21,749  37
2  NS 160/ 12  120x240x1600  120  20  12,783  15,979  43
3  NS 200/12  120x240x2000  150  25  12,792  15,990  57
4  NS 230/12  120x240x2300  180  25  10,031  12,539  65
5  NS 140/18  180x240x1400  100  20  21,500  26,875  53
6  NS 160/18  180x240x1600  120  20 15,796  19,745  62
7  NS 200/18  180x240x2000  150  25  15,068  18,835  80
8  NS 230/18  180x240x2300  180  25  12,397  15,496  92
Materiały budowlane, wyroby hutnicze
Do góry