Oferta:Chemia budowlana: Wyprawy gruntujące pod tynki: Fast Grunt S-T

Materiały budowlane, wyroby hutnicze

WYPRAWA GRUNTUJĄCA POD TYNKI SILIKATOWE NA BAZIE SZKŁA WODNEGO


Zastosowanie:

FAST GRUNT S-T to gotowa do użycia, dobrze kryjąca, zawierająca drobiny kwarcu wyprawa gruntująca pod tynki silikatowe. Dzięki swoim właściwościom niezbędna do gruntowania wszystkich powierzchni betonowych, ceramicznych, cementowo-wapiennych, które będą pokrywane tynkiem. Można ją stosować wyłącznie na zewnątrz budynku. FAST GRUNT S-T jest składnikiem systemu ociepleń FAST S oraz FAST W.


Właściwości:

FAST GRUNT S-T pod tynki charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, dobrym kryciem oraz dużą zdolnością penetracji. Jest wodo- i mrozoodporny, paroprzepuszczalny, zmniejsza chłonność podłoża oraz powoduje optymalną przyczepność warstwy nawierzchniowej. Odporny na działanie alkaliów. Dostarczany w bogatej palecie kolorów wg FAST COLOR SYSTEM .


Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność wyprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych powłok malarskich. W przypadku słabych, bardzo nasiąkliwych lub osypujących się powierzchni podłoże należy zagruntować preparatem FAST GRUNT S do rozcieńczania farb.


Przygotowanie i sposób użycia:

Na wcześniej przygotowaną, zgruntowaną i suchą powierzchnię FAST GRUNT S-T pod tynki należy nakładać za pomocą pędzla lub wałka. Dopuszcza się jego rozcieńczanie niewielką ilością wody (max. do 5%). Prace prowadzić w temperaturze +8°C do +25°C. Tynkowanie można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od nałożenia wyprawy.


Zużycie:

Średnie zużycie wynosi około 0,35 kg/m2.


Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C.


Parametry techniczne:

Baza wodna dyspersja szkła potasowego i żywic akrylowych
Gęstość około 1,6 kg/dm3
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Zawartość LZO poniżej 30 g/l

Opakowanie:

Pojemniki 6,4 kg i 16 kg.
Paleta: 563 kg w wiaderkach plastikowych 6,4 kg (88 szt.)
704 kg w wiaderkach plastikowych 16 kg (44 szt.)


Materiały budowlane, wyroby hutnicze

Do góry