Oferta:Chemia budowlana: Tynki szlachetne: Tynki silikatowe Fast Kornik S

Materiały budowlane, wyroby hutnicze

CIENKOWARSTWOWA, SILIKATOWA MASA TYNKARSKA


Zastosowanie:

FAST KORNIK S służy do ręcznego wykonywania szlachetnych, cienkowarstwowych wypraw na zewnątrz budynku. Może być stosowany na każdym podłożu mineralnym, które jest odpowiednio mocne i równe (tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, warstwa zbrojona w systemie ociepleń ETICS FAST S oraz FAST W).


Właściwości:

FAST KORNIK S jest gotowym do użycia produktem na bazie potasowego szkła wodnego oraz dyspersji akrylowej dostarczanym w postaci pasty. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na zanieczyszczenia atmosferyczne, wysoką trwałością i zmywalnością. Jest paroprzepuszczalny oraz hydrofobowy. Dostarczany w bogatej palecie kolorów FAST COLOR SYSTEM .

Zawiera środki eliminujące rozwój alg i grzybów na powierzchni tynku.


Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność wyprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych powłok malarskich. W celu wzmocnienia słabego podłoża przed wyprawą gruntującą trzeba zastosować odpowiedni grunt na bazie szkła wodnego. Zawsze w celu wyrównania chłonności i zwiększenia przyczepności stosować FAST GRUNT S-T pod tynki.

Masę tynkarską można stosować na podłoża:

- tynki cementowe i cementowo – wapienne (po upływie minimum 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%) zagruntowane FAST GRUNT S-T
- beton (po upływie minimum 3 miesięcy od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4% ) zagruntowany FAST GRUNT S-T pod tynki
- warstwa w systemie ociepleń zbrojona siatką, na zaprawie FAST SPECJAL W i zagruntowana FAST GRUNT S-T pod tynki powyżej 3 dni od wykonania.


Przygotowanie i sposób użycia:

Przed przystąpieniem do nakładania tynku zawartość każdego opakowania należy wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej w celu wyrównania konsystencji.

W przypadku zbyt suchej masy dopuszczalne jest dodanie FAST GRUNT S w ilości 100 do 150 g. Na wcześniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże nanosimy masę tynkarską w cienkiej warstwie, na grubość ziarna za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Po krótkim czasie zależnym od warunków występujących w czasie nakładania możemy ją fakturować przy pomocy pacy plastykowej. Tynk zacierać ruchami okrężnymi. Podczas nakładania tynku przestrzegamy generalnej zasady nakładając "mokre na mokre". Narzędzia i pojemnik powinny być czyste. W trakcie nakładania i wysychania tynku przestrzegać odpowiednich warunków atmosferycznych tj. temperatura podłoża i otoczenia od +8°C do +25°C, brak silnego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności względnej powietrza powyżej 75%. Czas wysychania tynku przy optymalnej temperaturze +20°C wynosi od 12 do 48 godzin.

Dodatkowe wskazówki wykonawcze:

Przed aplikacją należy potwierdzić zgodność koloru z zamówieniem. Po nałożeniu produktu reklamacje dotyczące koloru nie będą rozpatrywane.
- W celu uniknięcia różnic w odcieniach na jednej powierzchni architektonicznej, prace należy prowadzić bez przerw, stosując opakowania z tynkiem, uprzednio wymieszane między sobą w dużej kastrze.
- Zawartość potasowego szkła wodnego wymaga zabezpieczenia przed pracą wszelkich elementów wrażliwych na wysoką alkaliczność takich jak: szkło, PCV, metal i drewno.
- Zbyt niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza panujące zarówno podczas aplikacji tynku oraz jego schnięcia mogą znacznie wydłużyć wiązanie spoiwa, zwiększając w ten sposób ryzyko powstanie trwałych wykwitów i przebarwień na tynkowanej powierzchni.
- Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić tynk przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi przy pomocy osłon montowanych na rusztowaniach.


Zużycie:

Około:
- 2,80 kg/m2 przy grubości ziarna 2,0 mm
- 3,50 kg/m2 przy grubości ziarna 3,0 mm


Przechowywanie:

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5°C do +25°C.


Parametry techniczne:

Baza wodna dyspersja krzemianów potasowych i żywic akrylowych z wypełniaczami mineralnymi i pigmentami
Gęstość około 1,9 kg/dm3
Czas schnięcia od 12 do 48 godzin
Czas otwarty około 20 minut
Opór dyfuzyjny względny sd maksymalnie 0,13 m
Temperatura podłoża i otoczenia od +8°C do +25°C
Nasiąkliwość w24
≥ 0,5 kg/m2
Zawartość LZO poniżej 30 g/l

Opakowanie:

Wiaderka plastikowe: 15 kg.
Paleta: 660 kg w wiaderkach plastikowych 15 kg (44 szt.)


Materiały budowlane, wyroby hutnicze

Do góry