Oferta:Chemia budowlana: Tynki szlachetne: Tynki silikatowe Fast Baranek S

Materiały budowlane, wyroby hutnicze

CIENKOWARSTWOWA, SILIKATOWA MASA TYNKARSKA


Zastosowanie:

FAST BARANEK S służy do ręcznego wykonywania szlachetnych, cienkowarstwowych wypraw na zewnątrz budynku. Może być stosowany na każdym podłożu mineralnym, które jest odpowiednio mocne i równe (tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, warstwa zbrojona w systemie ociepleń ETICS FAST S oraz FAST W).


Właściwości:

FAST BARANEK S jest gotowym do użycia produktem na bazie potasowego szkła wodnego oraz dyspersji akrylowej dostarczanym w postaci pasty. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na zanieczyszczenia atmosferyczne, wysoką trwałością i zmywalnością. Jest paroprzepuszczalny oraz hydrofobowy. Dostarczany w bogatej palecie kolorów FAST COLOR SYSTEM .

Zawiera środki eliminujące rozwój alg i grzybów na powierzchni tynku.


Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność wyprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych powłok malarskich. W celu wzmocnienia słabego podłoża przed wyprawą gruntującą trzeba zastosować odpowiedni grunt na bazie szkła wodnego. Zawsze w celu wyrównania chłonności i zwiększenia przyczepności stosować FAST GRUNT S-T pod tynki.

Masę tynkarską można stosować na podłoża:

- tynki cementowe i cementowo – wapienne (po upływie minimum 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%) zagruntowane FAST GRUNT S-T
- beton (po upływie minimum 3 miesięcy od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4% ) zagruntowany FAST GRUNT S-T pod tynki
- warstwa w systemie ociepleń zbrojona siatką, na zaprawie FAST SPECJAL W i zagruntowana FAST GRUNT S-T pod tynki powyżej 3 dni od wykonania


Przygotowanie i sposób użycia:

Przed przystąpieniem do nakładania tynku zawartość każdego opakowania należy wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej w celu wyrównania konsystencji.

W przypadku zbyt suchej masy dopuszczalne jest dodanie FAST GRUNT S w ilości 100 do 150 g. Na wcześniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże nanosimy masę tynkarską w cienkiej warstwie, na grubość ziarna za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Po krótkim czasie zależnym od warunków występujących w czasie nakładania możemy ją fakturować przy pomocy pacy plastykowej. Tynk zacierać ruchami okrężnymi. Podczas nakładania tynku przestrzegamy generalnej zasady nakładając "mokre na mokre". Istnieje również możliwość nakładania tego tynku metodą natryskową co znacznie obniża koszt i czas aplikacji. Szczegóły dotyczące dokładnej technologii dostępne są na stronie www.fast.zgora.pl lub u przedstawicieli technicznych. Narzędzia i pojemnik powinny być czyste. W trakcie nakładania i wysychania tynku przestrzegać odpowiednich warunków atmosferycznych tj. temperatura podłoża i otoczenia od +8°C do +25°C, brak silnego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności względnej powietrza powyżej 75%. Czas wysychania tynku przy optymalnej temperaturze +20°C wynosi od 12 do 48 godzin.

Dodatkowe wskazówki wykonawcze:

Przed aplikacją produktu należy potwierdzić zgodność koloru z zamówieniem. Po nałożeniu produktu nie będą rozpatrywane reklamacje na kolor.
- W celu uniknięcia różnic w odcieniach na jednej powierzchni architektonicznej, prace należy prowadzić bez przerw, stosując opakowania z tynkiem, uprzednio wymieszane między sobą w dużej kastrze.
- Zawartość potasowego szkła wodnego wymaga zabezpieczenia przed pracą wszelkich elementów wrażliwych na wysoką alkaliczność takich jak: szkło, PCV, metal i drewno.
- Zbyt niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza panujące zarówno podczas aplikacji tynku oraz jego schnięcia mogą znacznie wydłużyć wiązanie spoiwa, zwiększając w ten sposób ryzyko powstanie trwałych wykwitów i przebarwień na tynkowanej powierzchni.
- Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić tynk przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi przy pomocy osłon montowanych na rusztowaniach.


Zużycie:

Około:
- 1,70 kg/m2 przy grubości ziarna 1,0 mm
- 2,50 kg/m2 przy grubości ziarna 1,5 mm
- 3,20 kg/m2 przy grubości ziarna 2,0 mm


Przechowywanie:

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5°C do +25°C.


Parametry techniczne:

Baza wodna dyspersja krzemianów potasowych i żywic akrylowych z wypełniaczami mineralnymi i pigmentami
Gęstość około 1,9 kg/dm3
Czas schnięcia od 12 do 48 godzin
Czas otwarty około 20 minut
Opór dyfuzyjny względny sd maksymalnie 0,13 m
Temperatura podłoża i otoczenia od +8°C do +25°C
Nasiąkliwość w24
≥ 0,5 kg/m2
Zawartość LZO poniżej 30 g/l

Opakowanie:

Wiaderka plastikowe: 15 kg.
Paleta: 660 kg w wiaderkach plastikowych 15 kg (44 szt.)


Materiały budowlane, wyroby hutnicze

Do góry