Oferta:Chemia budowlana: Środki gruntujące i dezynfekujące: Fast Protektor

Materiały budowlane, wyroby hutnicze

PŁYNNY ŚRODEK DO KONSERWACJI I OCHRONY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH


Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do konserwacji konstrukcji murowych lub materiałów budowlanych innych niż drewno. Służy do usuwania grzybów i glonów z powierzchni murów, elewacji, tynków, betonu, wapieni, kamieni,(kategoria II, grupa 10).


Właściwości:

FAST PROTEKTOR jest gotowym do użycia preparatem wodnym, działa wyniszczająco na grzyby i glony i po zastosowaniu zapobiegawczym, dalszej ich migracji lub powstawania nowych kolornii. Trwałość zabezpieczenia uzależniona jest od intensywności wpływu środowiska na powierzchnie poddane oczyszczaniu. FAST PROTEKTOR jest bezwonny i bezbarwny.


Przygotowanie podłoża:

Przed zastosowaniem preparatu FAST PROTEKTOR powierzchnię należy zmyć wodą pod ciśnieniem a w przypadku występowoania dużych kolonii grzybów i glonów, należy naruszyć ich strukturę mechanicznie na mokro.


Przygotowanie i sposób użycia:

Na uprzednio przygotowaną, suchą powierzchnię, obficie i dokładnie nanieść preparat FAST PROTEKTOR, używając do tego celu rozpylacza ogrodowego, gąbki, wałka lub pędzla. Nie należy preparatu rozcieńczać przed użyciem. Tak rozprowadzony preparat pozostawiony na około 6 do 12 godzin. Następnie usuwamy pozostałości grzybów po procesie oczyszczania podłoża przy pomocy wody pod ciśnieniem. Pozostałe resztki zanieczyszczeń usuwamy mechanicznie na mokro, przy zastosowaniu szczotki z twardego włosia. W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu powierzchni zaleca się powtórne zastosowanie środka. Efekt działania preparatu będzie widoczny po ok. 3 dniach. Dalsze prace (np. malowanie, tynkowanie, itp.) można przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni po ostatniej aplikacji środka biobójczego.


Zużycie:

Zużycie jest ściśle zależne od występowania porostu i wynosi, około 0,15 l/m2


Przechowywanie:

Grunt należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C.


Parametry techniczne:

Baza

czwartorzędowe związku amoniowe, benzylo(C12-16)alkilodimetylo, chlorki(0,48g/100g) oraz 2-oktylo-2H-izotiazol-3on(0,049g/100g)
 Gęstość około 1,0 kg/dm3
 Czas schnięcia  około 3 godziny
Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Temperatura podłoża i otoczenia od +50C do + 250C

Opakowanie:

Pojemniki: 0,5l, 1l i 5l


Materiały budowlane, wyroby hutnicze

Do góry