Oferta:Chemia budowlana: Środki gruntujące i dezynfekujące: Fast Grunt S (pod farby)

Materiały budowlane, wyroby hutnicze

ŚRODEK GRUNTUJĄCY NA BAZIE SZKŁA WODNEGO, POD FARBY SILIKATOWE


Zastosowanie:

FAST GRUNT S przeznaczony jest do gruntowania podłoży mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. Służy również do gruntowania surowych powierzchni wykonanych z betonu, a także cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Służy również jako rozcieńczalnik do farb silikatowych.


Właściwości:

FAST GRUNT S wzmacnia podłoże i wyrównuje jego chłonność. Ułatwia wykonywanie powłok malarskich i poprawia ich przyczepność. Reaguje chemicznie z podłożem, wnikając w jego strukturę. Po wyschnięciu bezbarwny. Przeznaczony do stosowania wyłącznie na zewnątrz budynków.


Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być suche, stabilne, mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność gruntu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare, słabej jakości powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża, a także powłoki wykonane z farb dyspersyjnych należy dokładnie usunąć, aby uzyskać czyste podłoże mineralne, a drobne uszkodzenia i spękania naprawić i zaszpachlować. Nowe tynki można gruntować po ich wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż po 3 dniach.


Przygotowanie i sposób użycia:

FAST GRUNT S jest gotowym do użycia preparatem. Przed użyciem wymieszać zawartość opakowania. Gruntu nie wolno rozcieńczać. Środek gruntujący należy równomiernie nanosić na powierzchnie przy użyciu pędzla lub wałka. Podłoża silnie chłonące gruntować ponownie po 2-3 godzinach. Farbę na zagruntowaną powierzchnię nanosić co najmniej po 24 godzinach. Prac nie prowadzić przy opadach, silnym wietrze i dużym nasłonecznieniu gruntowanej powierzchni. Chronić przed deszczem, mrozem i szybkim wysychaniem. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem gruntu. Zaleca się użycie rękawic, okularów oraz odzieży ochronnej.


Zużycie:

Zużycie preparatu gruntującego uzależnione jest od nasiąkliwości podłoża i wynosi od 0,08 do 0,10 l/m2


Przechowywanie:

Grunt należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C.


Parametry techniczne:

Baza dyspersja potasowego szkła wodnego
Gęstość około 1,0 kg/dm3
Czas schnięcia około 3 godziny
Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Temperatura podłoża od +5°C do +25°C
Zawartość LZO  poniżej 30 g/l

Opakowanie:

Pojemniki 2 l i 5 l.
Paleta: 480 kg w pojemnikach 2 l (240 szt.)
540 kg w pojemnikach 5 l (108 szt.)


Materiały budowlane, wyroby hutnicze

Do góry