Oferta:Chemia budowlana: Środki gruntujące i dezynfekujące: Fast Grunt F

Materiały budowlane, wyroby hutnicze

AKRYLOWA FARBA GRUNTUJĄCA DO WNĘTRZ


Zastosowanie:

FAST GRUNT F jest akrylową farbą gruntującą przeznaczoną do wykonywania podkładowych powłok malarskich na podłożach cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych oraz tapetach z włókna szklanego wewnątrz pomieszczeń. Nadaje się idealnie jako podkład pod ciemne, intensywne kolory farb oraz przy przemalowywaniu ciemnych podłoży na jasne.


Właściwości:

FAST GRUNT F jest ekologiczną farbą gruntującą wyrównującą chłonność podłoża oraz poprawiającą przyczepność kolejnych powłok malarskich. Posiada dobre właściwości kryjące i wypełniające, zwiększając wydajność farb nawierzchniowych. Posiada łagodny zapach i wysoką wydajność. Można ją barwić na pastelowe kolory wg palety kolorów FAST.


Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy i braki muszą być naprawione i uzupełnione. Farbę należy nakładać na mocne, zwarte podłoża. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Ściany pomalowane kredą oraz podłoża osypujące się zmyć, a następnie zagruntować głęboko penetrującym koncentratem FAST GRUNT G.

Farbę można stosować na podłoża:
-tynki cementowe i cementowo-wapienne (po upływie minimum 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%)
-beton (po upływie powyżej 28 dni od wykonania i wilgotność nie wyższej niż 4%)
-podłoża gipsowe (po upływie powyżej 14 dni i wilgotność poniżej1%)


Przygotowanie i sposób użycia:

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. FAST GRUNT F można nakładać wałkiem, pędzlem lub natryskiem. Dopuszczalne jest rozcieńczenie farby wodą maksymalnie do 10%. Czas wysychania farby w normalnych warunkach wynosi około 2 godziny. Malowanie farbą nawierzchniową można rozpocząć po około 4-6 godzinach. Temperatura otoczenia w trakcie robót jak i podczas wysychania powinna wynosić od +5ºC do +25ºC.


Zużycie:

Zużycie jest ściśle zależne od chłonności i porowatości podłoża i średnio przy jednej warstwie wynosi od 0,10 do 0,14 l/m2.


Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem i przegrzaniem.


Parametry techniczne:

 Baza  dyspersja syntetyczna z dodatkiem wypełniaczy  i pigmentów
 Kolor  biały lub wg palety kolorów FAST
 Ciężar właściwy  1,4-1,45 kg/dm3
 Wygląd powłoki  matowy
 Czas schnięcia  minimum 2 godziny, kolejna warstwa po około 4 godz.
 Temperatura podłoża i otoczenia  od +5°C do +25°C
 Zawartość LZO  poniżej 30 g/l

Opakowanie:

Wiaderko plastikowe 4 l i 10 l.
Paleta: 512 kg w wiaderkach plastikowych 4 l (80 szt.)
704 kg w wiaderkach plastikowych 10 l (44 szt.)


Materiały budowlane, wyroby hutnicze

Do góry