Oferta:Chemia budowlana: Posadzki i podkłady samopoziomujące: Zaprawa betonowa

Materiały budowlane, wyroby hutnicze

Charakterystyka:

- ekonomiczna
- na ogrzewanie podłogowe
- do wykonania podkładów i posadzek
- grubowarstwowa od 35 – 120 mm
- duża wytrzymałość na obciążenia


Właściwości:

Zaprawa Betonowa Sicher Bautechnik służy do wykonywania podkładów podłogowych rozdzielonych o grubości warstwy od 35 mm sięgającą do 120 mm. Dla grubości 35 - 45 mm (szczególnie na warstwie izolacji termicznej ze względu na możliwą pracę "ugięcie" warstwy izolacji) zaleca się zbrojenie siatką z drutu stalowego o rozmiarze oczka 150 x 150 mm. Do wykonywania warstw zespolonych z podłożem należy stosować Wylewkę Grubowarstwową Samorozlewną lub Wylewki Samopoziomujące Sicher Bautechnik.


Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być odpowiednio oczyszczone i zabezpieczone Gruntem Sicher.


Przygotowanie i sposób użycia:

Przy przygotowaniu mieszanki zachować proporcję na 1 kg proszku 0,10 - 0,12 litra wody. Dodanie innej ilości wody niż zalecana prowadzi do obniżenia wytrzymałości podkładu oraz może spowodować jego pękanie.

UWAGA! Temperatura układania od +5oC do +25oC.


Przechowywanie:

Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu.


Parametry techniczne:

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów)

od +5°C do +25°C

Proporcja mieszania

ok. 2,5 ÷ 3 l wody/25 kg zaprawy

Czas pracy

1 godz.

Postać

szary proszek

Wydajność

18 kg zaprawy na 1m2 i 10 mm grubości warstwy

Uziarnienie

2,0 mm

Wytrzymałość na zginanie

F5

Wytrzymałość na ściskanie

C25

Odporność na ścieranie

A12


Opakowanie:

Jednostkowe: worki papierowe 25 kg
Zbiorcze: paleta 48 szt x 25 kg = 1200 kg


Materiały budowlane, wyroby hutnicze

Do góry