Oferta:Chemia budowlana: Zaprawy murarskie i tynkarskie: Obrzutka cementowa

Materiały budowlane, wyroby hutnicze

Charakterystyka:

- dobra przyczepność do podłoża
- grubość warstwy 4 ÷ 8 mm


Właściwości:

Gotowa mieszanka spoiw mineralnych oraz dodatków modyfikujących do maszynowego lub ręcznego wykonywania obrzutki pod wyprawy tynkarskie. przeznaczona do stosowania na ścianach, stropach betonowych wykonanych z materiałów ceramicznych, betonów lekkich, itp.


Przygotowanie i sposób użycia:

Temperatura stosowania od +5oC do +25oC.


Parametry techniczne:

Proporcje mieszanki 4,0 ÷ 5,0 l wody/25 kg zaprawy
Grubość warstwy 4 ÷ 8 mm
Zużycie ok. 6 ÷ 8 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy
Uziarnienie 2,0 mm
Klasa wytrzymałości na ściskanie CSIV
Przyczepność na podłoża, model pęknięcia ≥ 0,2 MPa  FP:B
Absorpcja wody W2
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,47 [W/m x K]
Gęstość stwardniałej zaprawy 1480 [g/cm3]
Reakcja na ogień A1

Materiały budowlane, wyroby hutnicze

Do góry