Oferta:Chemia budowlana: Zaprawy murarskie i tynkarskie: Lekki tynk maszynowy

Materiały budowlane, wyroby hutnicze

Charakterystyka:

- do tynkowania wewnątrz i na zewnątrz
- grubość warstwy: 5 - 20 mm
- do tynkowania na różnego rodzaju podłożach
- cementowo-wapienny


Właściwości:

Do maszynowego, ewentualnie ręcznego wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności względnej (łazienki, natryski, sauny itp). Nadaje się także do wykonywania tynków podkładowych pod tynki szlachetne. Podłożami mogą być ściany i stropy betonowe, z elementów ceramicznych, wapienno - piaskowych, z elementów z betonów lekkich, itp.

Zaprawa tynkarska jest przygotowaną fabrycznie suchą mieszanką na bazie sortowanych kruszyw, wypełniaczy mineralnych (także lekkich – perlitu), domieszek poprawiających właściwości użytkowe, dodatkowo hydrofobizowana. Po zarobieniu z wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dużej przyczepności do podłoża.

Zaleca się, aby do wykonywania tynków przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów lub skurczu ścian i innych elementów betonowych, tj. po upływie co najmniej 2 - 3 miesięcy w przypadku ścian murowanych i co najmniej 4-6 miesięcy – w przypadku ścian i elementów betonowych.


Przygotowanie podłoża:

Podłoża silnie i nierównomiernie nasiąkliwe oraz pylące, a także gładkie podłoża betonowe należy zagruntować Gruntem Sicher lub Gruntem Akrylowym Sicher Bautechnik Stiro GW.

Na podłożach ceramicznych zaleca się wykonać obrzutkę cementową.


Przygotowanie i sposób użycia:

Suchą mieszankę należy zarobić odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody, mieszając w maszynie tynkarskiej lub mechanicznie przy użyciu mieszarki do zapraw względnie betoniarki. Czas mieszania mechanicznego powinien wynosić 2 - 3 minuty.


Przechowywanie:

Przechowywanie 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych.


Parametry techniczne:

Proporcje mieszanki

ok. 6,0 ÷ 7,0 l wody/ 25 kg zaprawy

Zużycie

13 kg suchej zaprawy na 1 m2 i grubości tynku 10 mm

Wydajność

25 kg suchej mieszanki na ok. 16,6 dm3 świeżej zaprawy

Temp. użytkowania

+5oC do +25oC

Postać

szary proszek

Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą

ok. 3 h w temp. +20°C; ok. 1 h w temp. powyżej +25°C

Grubość warstwy

5 - 20 mm

Uziarnienie

do 1,25 mm

Absorpcja wody

W2

Wytrzymałość na ściskanie

CS II

Reakcja na ogień

klasa A1


Opakowanie:

Jednostkowe: worki papierowe 25 kg
Zbiorcze: paleta 48 szt x 25 kg = 1200 kg


Materiały budowlane, wyroby hutnicze

Do góry