Oferta:Chemia budowlana: Zaprawy murarskie i tynkarskie: Ciężki tynk maszynowy

Materiały budowlane, wyroby hutnicze

Charakterystyka:

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- możliwość nakładania wielowarstwowego
- grubość warstwy 5 ÷ 25 mm


Właściwości:

Gotowa mieszanka spoiw mineralnych oraz dodatków modyfikujących do maszynowego lub ręcznego wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków, a także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Przeznaczona do stosowania na ścianach i stropach wykonanych z betonu, elementów ceramicznych, wapienno - piaskowych, betonów lekkich, itp.


Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być odpowiednio przygotowane.


Przygotowanie i sposób użycia:

Temperatura stosowania od +5oC do +25oC.


Parametry techniczne:

Proporcje mieszanki 5,0 l wody/25 kg zaprawy
Grubość warstwy 5 ÷ 25 mm
Zużycie ok. 1,4 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy
Uziarnienie 0,8 mm
Klasa wytrzymałości na ściskanie CSIII
Przyczepność na podłoża, model pęknięcia ≥ 0,1 MPa  FP:A
Absorpcja wody W2
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,47 [W/m x K]
Gęstość stwardniałej zaprawy 1450 [g/cm3]
Reakcja na ogień A1

Materiały budowlane, wyroby hutnicze

Do góry